ตลาดหลักทรัพย์ฯเพิกถอนหุ้น TSF เปิดเทรดส่งท้าย 12-20 มิ.ย.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้น “ทรีซิกตี้ไฟว์” (TSF) มีผล 21 มิ.ย.66 เหตุไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนกรณีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เตรียมปลด SP เปิดโอกาสให้นักลงทุนซื้อขายหุ้น 12-20 มิ.ย.นี้ ด้วยบัญชี Cash Balance

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากบริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนกรณีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์จะปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว เปิดให้ซื้อขายหุ้นในวันที่ 12 – 20 มิ.ย.2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวก่อนถูกเพิกถอน โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ TSF ในวันแรกที่มีการซื้อขาย (วันที่ 12 มิถุนายน 2566) หากในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ TSF ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงไม่มีการกำหนด Ceiling & Floor ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นและเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ TSF แล้ว ในวันทำการถัดไป Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์ TSF จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์ TSF มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index)

พร้อมกันนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, ความเห็นผู้สอบบัญชี,
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่,คณะกรรมการ, ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน