PPPGC มอบน้ำดื่ม “มีสุข” บรรเทาความเดือนร้อนประชาชน

PPPGC มอบน้ำดื่ม “มีสุข” ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

วิศรุธ เพ็งสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ ( PPPGC ) พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ฯ มอบน้ำดื่ม “มีสุข” จำนวน 50 แพ็ค ให้กับ ณธกร  เต็มชยกุล ปลัดอาวุโส อำเภอบางสะพานน้อย และวัฒนชัย  ปัตเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสีเสียด ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนทุ่งสีเสียด ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ ส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริกา รและความช่วยเหลือประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

สำหรับ  PPPGC ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร (ปาล์ม คอมเพล็กซ์) ที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย