ก.ล.ต.แต่งตั้ง “อาชินี ปัทมะสุคนธ์” นั่งโฆษกมีผล 19 พ.ค.นี้

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เคาะแต่งตั้ง “อาชินี ปัทมะสุคนธ์” ผู้ช่วยเลขาธิการสายสื่อสารองค์กร เป็นโฆษกเพิ่มเติมจากเดิมมี “จอมขวัญ คงสกุล-เอนก อยู่ยืน” ปฏิบัติหน้าที่ รวมเป็น 3 ราย มีผล 19 พ.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการแต่งตั้ง นางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายสื่อสารองค์กร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษก ก.ล.ต. เพิ่มเติมจากที่มีนางสาวจอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการ และนายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ รวมเป็น 3 คน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป