KJL เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนวีไอ

KJL เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุน THAI VI เยี่ยมชมกิจการ

เกษมสันต์ สุจิวโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค (KJL) ให้การต้อนรับนักลงทุนจากสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) หรือ Thai VI เข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท ฯ โดยผู้บริหารให้ข้อมูลอัปเดตแผนการดำเนินธุรกิจ พร้อมร่วมรับฟัง-แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจและเห็นภาพธุรกิจของบริษัท ฯ มากยิ่งขึ้น รวมถึงโชว์ศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจ ณ ที่ทำการบริษัท ฯ  เมื่อเร็ว ๆ นี้

สำหรับ KJL เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิตตู้ไฟสวิตช์บอร์ด รางเดินสายไฟ และงานโลหะแผ่นแปรรูปสั่งผลิตพิเศษ Sheet Metal Works ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และผลิตตามคำสั่งซื้อ (Made-to-order)