10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2566

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Apr. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยASP-TOPBRAND18.8012.24----
2ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น ชนิดสะสมมูลค่าSCBGEARA0.654.627.54--
3ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์นUGEAR0.124.457.74--
4ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์UGD4.562.697.554.57
5กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผลKFGDIV-D13.251.44----
6กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่าKFGDIV-A13.251.44----
7กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผลKFGBRAN-ID15.321.43----
8เค โกลบอล อิควิตี้K-GLOBE0.731.3410.645.82
9เอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส เพื่อการเลี้ยงชีพMGFRMF10.830.46----
10เคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-WEQ-A4.200.359.083.40

Asia Pacific ex-Japan Equity_Apr. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการออมB-ASIASSF15.39-1.05----
2เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟKWI ASIAN SM9.62-3.9813.091.29
3บัวหลวงหุ้นเอเชียB-ASIA17.32-4.039.38 1.31
4เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าKWI AEPLUS-A15.71-4.114.53--
5เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI ASM RMF9.95-4.5112.430.66
6บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพB-ASIARMF17.00-4.518.85--
7กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX13.12-4.586.424.83
8เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุนK-ASIA14.79-5.0514.65-0.40
9ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active EquityTMBAGLF13.94-8.404.12-2.14
10เค หุ้นเอเชีย พาสซีฟK-ASIAX17.05-8.40----

Emerging Market Equity_Apr. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟKWI EE EURO20.7111.70-3.99-6.56
2ทิสโก้ ละติน อเมริกาTISCOLAF-1.23-0.0213.21-6.00
3เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุนK-SEMQ16.11-2.661.15-3.26
4แอสเซทพลัสบริคASP-BRIC14.55-3.28-3.17-5.46
5กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้KF-LATAM-12.12-3.7510.45-3.13
6อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM9.72-5.974.54-0.84
7ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ3.12-6.954.63-1.19
8เอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตM-EM16.95-7.34----
9ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEAERMF12.80-8.69-4.06-9.50
10ทีเอ็มบี Emerging Active EquityTMBEAE13.07-8.75-4.16-9.69

Europe Equity_Apr. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ดัชนีหุ้นยุโรปK-EUX20.3117.6317.507.11
2ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมTISCOEU-SSF19.8116.55----
3ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTISCOEU-A19.8116.5515.956.05
4ยูโร ไฮดิวิเดนด์EHD17.6513.6917.745.47
5อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ABEG13.677.579.066.15
6ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUEQP14.137.0313.56--
7ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBEUEQE14.137.0214.59--
8ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรทTMBEG15.577.0214.288.16
9ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMEU13.716.6113.636.06
10วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ONE-EUROEQ15.686.4415.667.15

US Equity_Apr. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่าAFMOAT-HA12.792.82----
2ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์SCBDJI(E)2.562.45----
3ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBDJI(P)2.331.98----
4ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดเพื่อการออม)SCBDJI(SSF)2.311.95----
5ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ ชนิดสะสมมูลค่าSCBDJI(A)2.311.94----
6ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์TMBUSO-1.321.7514.915.84
7ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH-3.260.5614.2611.26
8ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNDQ(E)12.550.40----
9ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNDQ(P)12.460.17----
10ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBNDQ(A)12.400.13----

Japan Equity_Apr. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสนิปปอนโกรทASP-NGF15.6215.3524.17.53
2เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-JAPAN-A0.1210.8612.833.69
3เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-JAPAN-D0.1110.8312.913.73
4ธนชาตเจแปน อิควิตี้T-JapanEQ6.8610.5413.040.67
5ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBJAPAN(P)6.9610.31----
6ทหารไทย Japan Active EquityTMBJPNAE6.659.9113.050.96
7ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E6.199.7514.18--
8ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม)SCBJAPAN(SSF)6.419.12----
9ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBJAPAN(A)6.419.12----
10ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMJP5.539.0212.665.50

China Equity_Apr. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese TechnologyTMB-ES-STARTECH5.792.35----
2ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพTMB-ES-STARTECH-RMF4.631.22----
3ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCHAE12.97-1.65-0.34--
4ไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMCHA12.37-2.21----
5ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBCHAP12.65-2.39-2.20
6ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBCHAA12.41-2.63----
7ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดเพื่อการออม)SCBCHA-SSF12.41-2.63----
8ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์SCBCHA12.41-2.63-1.33-1.38
9เอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูชั่นMCHEVO20.33-2.84----
10เค ดัชนีหุ้นจีนK-CHX14.52-5.55-2.19-0.39

Global Health Care_Apr. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ASP-IHEALTH6.0516.583.32--
2ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์TBIOTECH2.4911.588.05--
3ไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGHC4.518.378.087.72
4ไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGHCA4.257.74----
5ไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์SCBGHC4.227.697.537.25
6เคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-HEALTHCARE-A2.397.017.027.68
7ธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์T-Healthcare3.276.907.327.10
8ธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพT-HealthcareRMF3.146.646.906.63
9เคเคพี โกลบอล เฮลธ์แคร์KKP GHC4.096.627.306.78
10เคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-HEALTHC RMF2.186.596.647.25

Property - Indirect Global_Apr. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ เจแปน รีทTJREIT-3.25-3.027.533.31
2ทิสโก้ เอเชียน รีทTAREIT-0.32-9.292.36--
3วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ONEPROP-SG4.11-12.23-2.14-2.90
4ธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้T-AsianProp6.22-12.41-0.86-2.70
5เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKWI APREIT-R9.21-12.770.56-0.56
6เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่าKWI APREIT-A9.21-12.770.56-0.56
7กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFGPROP-A3.35-16.323.28--
8กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D3.35-16.323.283.12
9ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property FlexibleTMB-ES-APPF5.46-16.56-3.76--
10ทีเอ็มบี Global PropertyTMBGPROP2.53-19.471.93-2.87

Global Allocation_Apr. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตี้ส์UGMAC6.673.152.731.50
2เคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-GMO-A5.972.392.361.48
3เอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติงM-VI10.521.447.50--
4บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติBPLUS0.33-1.55-0.87--
5บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติBPLUS-R0.33-1.55-0.87--
6ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติSCBGINR4.81-1.885.081.52
7ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์นTMBGRR4.79-1.880.96-1.12
8ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับชื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติUPINCM-N0.11-1.99----
9ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์UPINCM0.11-2.03-2.10-0.68
10เค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพK2040RMF7.85-2.12----

Commodities Precious Metals_Apr. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บีแคป โกลด์BCAP-GOLD7.982.98----
2ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE8.492.966.65--
3ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSG-D8.312.945.768.42
4ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSG-N8.322.945.868.46
5ทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD7.872.715.788.61
6ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD8.252.526.199.36
7ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGoldRMF-UH7.772.155.518.69
8กรุงศรีโกลด์KF-GOLD7.881.915.488.33
9ธนชาตทองคำแท่ง-UHTGoldBullion-UH7.691.885.368.80
10บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF7.731.865.508.63

Commodities Energy_Apr. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL-8.23-12.9047.11-5.75
2ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL6-7.89-14.5448.72-11.22
3ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL-8.31-15.5847.57-10.84
4ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL-19.59-17.2638.745.27
5เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL-19.81-18.0238.204.96
6ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL-12.39-18.2636.22 3.07
7กรุงศรี ออยล์KF-OIL-12.15-19.0733.922.28
8เค ออยล์K-OIL-12.85-19.2236.063.09
9ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL-12.62-19.5235.513.18
10แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL-13.04-19.7333.082.43

Foreign Investment Miscellaneou_Apr. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGPA(A)8.069.67----
2วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS-UI1.819.49----
3วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS2-UI1.358.75----
4เค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKEC9-BR-0.311.81----
5แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยASP-LEGACY-UI16.871.672.92--
6เค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKEC6-AI-0.990.96----
7กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ตKF-GLS-2.150.492.972.68
8ดาโอ ยุโรป 8MDAOL-EUROPE8M7.97-0.20----
9ดาโอ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยDAOL-CRETURN6M2-UI6.69-1.25----
10กรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 21KTF210.99-1.72----

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2566

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2566

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก