ความจริงความคิด : ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ใน 1 ปี ประหยัดภาษีได้เท่าไหร่

โดย….สาธิต บวรสันติสุทธิ์, CFP นักวางแผนการเงิน

ครั้งที่แล้ว เราคุยกันเกี่ยวกับกฎหมายที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการย้ายที่อยู่ ยิ่งช่วงนี้ ปัญหาฝุ่น PM2.5 เอย ปัญหาน้ำท่วมเอย ปัญหาภัยสังคม เอย ฯลฯ หรือสำหรับหลายคนที่เกษียณ ก็อยากใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบ ก็เริ่มมองหาบ้านใหม่กัน การรู้กฎหมายข้อนี้ ก็ช่วยให้เราประหยัดภาษีได้เยอะเหมือนกัน

แต่เมื่อพูดถึงกฎหมายแล้ว หลายคนก็ยังงงๆว่า จะประหยัดภาษีได้เท่าไหร่กัน คิดยังไง เรื่องนี้ ผมต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.ddproperty.com ครับ

การคำนวณภาษีขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ใน 1 ปี

ตัวอย่าง: การคิดภาษีกรณี “บ้านใหม่มีราคาแพงกว่าบ้านเก่า” เช่น ขายบ้านราคา 5 ล้านบาท ซื้อบ้านใหม่ราคา 7 ล้านบาท สมมติ ราคาประเมินและราคาขายเท่ากัน ถือครองบ้านหลังที่ขาย 2 ปี โดยมีชื่อในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากการขายบ้าน คำนวณได้ดังนี้

กรณีนี้ เข้าเงื่อนไขมีชื่อในทะเบียนบ้านหลังที่ขายเกิน 1 ปี และขายบ้านเก่าเพื่อซื้อบ้านหลังใหม่ภายใน 1 ปี สามารถขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้ 50,000 บาท

อีกตัวอย่างหนึ่ง: “บ้านเก่ามีราคาแพงกว่าบ้านใหม่” เช่น ขายบ้านราคา 5 ล้านบาท ซื้อบ้านใหม่ราคา 3 ล้านบาท สมมติ ราคาประเมินและราคาขายเท่ากัน ถือครองบ้านหลังที่ขาย 2 ปี โดยมีชื่อในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี กรณีนี้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่สามารถขอคืนได้ จะคำนวณจากราคาบ้านหลังที่มีราคาถูกกว่า ก็คือ บ้านใหม่ราคา 3 ล้านบาท ดังนี้

กรณีขายบ้านเก่าเพื่อซื้อบ้านใหม่ที่มีราคาถูกกว่า สามารถขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้ 24,000 บาท

สรุป คือ

1. บ้านใหม่ราคาแพงกว่าบ้านเก่า ขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้ทั้งหมด (จากตัวอย่างขายบ้านเก่า 5 ล้านบาท เพื่อซื้อบ้านใหม่ 7 ล้านบาท ขอคืนภาษีได้ 50,000 บาท)

2. บ้านเก่าราคาแพงกว่าบ้านใหม่ ขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้บางส่วน (จากตัวอย่างขายบ้านเก่า 5 ล้านบาท เพื่อซื้อบ้านใหม่ 3 ล้านบาท ขอคืนภาษีได้ 24,000 บาท)

อ่านบทความอื่นๆ
คอลัมน์ความจริงความคิด : ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ใน 1 ปี
PM2.5 กับความเสี่ยงสุขภาพ”
ความจริงความคิด : กู้ร่วม
หรือเราต้องบริหารความเสี่ยงบนการบริหารความเสี่ยง?