KBANK แจงข่าวขายบลจ.กสิกรไทยยังไม่สรุป รอหารือหลายฝ่าย

HoonSmart.com>> “ธนาคารกสิกรไทย” ชี้แจงข่าวกำลังพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ธุรกิจบลจ.กสิกรไทย ยังไร้ข้อสรุป ต้องหารือร่วมกันหลายฝ่าย