บอร์ด PTT เคาะแผนลงทุน 5 ปี 4 แสนลบ. เน้นธุรกิจใหม่

HoonSmart.com>> บอร์ด “ปตท.” อนุมัติงบลงทุน 5 ปี (66-70) รวม 100,227 ล้านบาท เน้นลงทุนในธุรกิจหลัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมตั้งงบลงทุนในอนาคตกว่า 302,168 ล้านบาท ขยายการลงทุนธุรกิจใหม่ มุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาด ธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจยา Nutrition และอุปกรณ์และการวินิจฉัยทางการแพทย์