บจ.ใน SETเปิดกำไร 9 เดือนปีนี้ 825,344 ล้านบาท โต 14.2%

HoonSmart.com>>บจ.รายงานยอดขาย 9 เดือนปีนี้ รวมทั้งสิ้น 13.2 ล้านล้านบาท เติบโต 41%  แบกต้นทุนการผลิต 10,302,728 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.9% กำไรจากการดำเนินงานหลัก 1,489,550 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.6% จากการเปิดประเทศและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น  เจอความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และอัตราแลกเปลี่ยน กระทบต่อต้นทุนการผลิต อัตรากำไรสุทธิลดลงจาก 7.75% เหลือ 6.35%