ADVANC เสนอจ่ายค่าเช่าโครงข่ายล่วงหน้าให้ JASIF 3 พันลบ.

HoonSmart.com>> “แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส” เพิ่มเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อซื้อขายหุ้น 3BB-หน่วยลงทุน JASIF เสนอจ่ายค่าเช่า “สายใยแก้วนำแสง” ล่วงหน้า 3,000 ล้านบาท แบ่งจ่าย 3 งวด ให้กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน JASIF ได้รับกระแสเงินสดเร็วขึ้น คาดธุรกรรมซื้อขายแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 66 ด้าน JASIF เลื่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจาก 23 ก.ย. เป็น 18 ต.ค.65