RATCH บวก 2.37% ลงทุน Nexif Energy สร้างมูลค่าเพิ่มราว 4 บ./หุ้น

HoonSmart.com>>หุ้น RATCH บวก 2.37% หลังจะลงทุนหุ้นใน Nexif Energy Holding B.V. และ NXF Holding 2 (Nexif Energy Joint Venture) ในสัดส่วน 100% มูลค่า 605 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2.1 หมื่นล้านบาท เป็นบวกต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้น และเมกะวัตต์ ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็นราว 26% และอาจส่งให้ผู้ลงทุนในธุรกิจ Green ให้ premium กับการลงทุนใน RATCH มากขึ้น เบื้องต้นประเมินการลงทุนดังกล่าวสร้างมูลค่าเพิ่มต่อหุ้นราว 4 บาท พร้อมเล็งถูกเพิ่มเข้าสู่ SET50 ใน ธ.ค.65