มอร์นิ่งสตาร์แจก 8 รางวัลกองทุน-บลจ.ยอดเยี่ยม 2022 “กสิกรไทย” คว้า 3 รางวัล

HoonSmart.com>> “มอร์นิ่งสตาร์” ประกาศ 8 รางวัลมอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2022 “บลจ.กสิกรไทย” กวาดสูงสุด 3 รางวัล “บลจ.ยอดเยี่ยม ลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศ -รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมประเภทหุ้นขนาดใหญ่-กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ตราสารแห่งทุน” ด้านบลจ.เกียรตินาคินภัทร รับ 2 รางวัล “หุ้นขนาดกลางและเล็ก-ตราสารหนี้ระยะกลางและยาว” บลจ.ทิสโก้ คว้ารางวัล “บลจ.ยอดเยี่ยม ลงทุนหุ้นในประเทศ” และบลจ.ไทยพาณิชย์ รับรางวัลกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น บลจ.ทหารไทย รางวัลกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงทุนตราสารหนี้