ก.ล.ต.กล่าวโทษผู้บริหาร–อดีตกก. NMG รวม 4 ราย ทุจริตตกแต่งบัญชีรายได้

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.กล่าวโทษผู้บริหาร อดีตกรรมการและผู้บริหาร “เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป” รวม 4 ราย “ดวงกมล โชตะนา-ณัฐวรา แสงวารินทร์-สุพจน์ เพียรศิริ-สิริชาย ชนานำ” ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีร่วมกันกระทำผิดหน้าที่โดยทุจริต ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ทำบริษัทได้รับความเสียหาย เหตุตกแต่งรายได้และรายได้ค้างรับค่าโฆษณาที่ไม่มีอยู่จริงในงบการเงินปี 58-60 /strong>