EA คิกออฟโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ดัน ”ไทยขึ้นแท่น” ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

HoonSmart.com>>EA เดินเครื่อง‘อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย)’ โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์กำลังการผลิตสูงถึง 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี เล็งเพิ่มเป็น 2 กิกะวัตต์ใน 12 เดือน อนาคตวางเป้าแตะ 50 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ดันไทยขึ้นแท่นแหล่งผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานไฟฟ้าระดับภูมิภาค