ความจริงความคิด : กลโกงทางการเงิน 2

กลโกงทางการเงินจะอาศัย “ความโลภ” “ความกลัว” และ “ความไม่รู้” ดังที่ได้กล่าวในบทก่อนไปแล้ว เรามาดูกลโกงทางการเงินที่อาศัย “ความโลภ” ในการหลอกเงินออกจากกระเป๋าเรา กันต่อครับ