บอร์ด CHAYO ไฟเขียวปันผล”หุ้น-เงินสด”ชงผู้ถือหุ้น 18 ต.ค.นี้

HoonSmart.com>>บอร์ด “ชโย กรุ๊ป” ไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาล เป็นหุ้นสามัญ 30 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.0018519 บาท และอนุมัติเพิ่มวงเงินเสนอขายหุ้นกู้เป็นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท รองรับการขยายธุรกิจ ผู้บริหารมั่นใจรายได้ปี 2564 โตไม่ต่ำกว่า 25%