SMK ย้ำกลับลำ”ประกันโควิด” คุ้มครองจนหมดอายุ หุ้นร่วง 7.59%

HoonSmart.com>> “สินมั่นคงประกันภัย” ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีบอกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ ไปยังลูกค้า กลับลำแล้ว ยืนยันจะคุ้มครองลูกค้าประกันโควิดจนกรมธรรม์หมดอายุ