สินมั่นคง ยอมถอยไม่ยกเลิกประกันโควิด คปภ.ยันไม่สามารถเลิกได้

HoonSmart.com>> สินมั่นคง ขึ้นข้อความประกาศหน้าเว็บไซต์ ประกาศไม่ยกเลิกกรมธรรม์โควิด ยันให้ความคุ้มครองตามเดิม ด้านคปภ.ยืนยันไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้