PTT แจ้งศาลฎีกาพิพากษาจบข้อพิพาท RPC รับเงิน 600 ลบ.

HoonSmart.com>> ศาลแพ่งนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา 2 คดีข้อพิพาท “ปตท.-อาร์พีซีจี” สั่งปตท.จ่ายค่าเสียหาย 2.2 พันล้านบาท คดีบอกเลิกสัญญา พร้อมกลับคำพิพากษาศาลแพ่งคดีค้างจ่ายค่าวัตถุดิบ ให้ RPC ชำระค่าเสียหาย 2.8 พันล้านบาท คดีสิ้นสุด ปตท.รับเงิน ุุ600 ล้านบาท ด้าน RPC เผยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายบางส่วนในงบปี 55