ราคาน้ำมันดิบร่วงต่อหลังยุโรปชะลอฉีดวัคซีน สต็อกสหรัฐฯ เพิ่ม

HoonSmart.com>> ราคาน้ำมันดิบปรับลดต่อ จากความหวังอุปสงค์น้ำมันชะลอตัวและปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯปรับเพิ่ม