ด่วน! บอร์ดก.ล.ต.ห้าม Bitkub เปิดรับลูกค้าใหม่ แก้ระบบงานเพิ่ม

HoonSmart.com>>คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ Bitkub ระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่  และแก้ไขระบบงานเพิ่ม หลังพิจารณาการแก้ไขที่บริษัทส่งมาให้ยังไม่ได้แก้ประเด็นปัญหาให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณธุรกิจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน สั่งให้จัดทำ 5 ระบบใหญ่ ส่งมาให้พิจารณาอีกรอบ ก่อนจะอนุญาตให้เปิดธุรกิจตามปกติ