ความจริงความคิด : ปณิธานปีใหม่

ปีใหม่ หลายคนมักจะถือช่วงเวลานี้ในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้ชีวิต