“สามารถฯ” ขาย “วันทูวัน” รับเงิน 620 ล้านบาท

HoonSmart.com>>“สามารถคอร์ปอเรชั่น” ขาย “วันทูวัน” รับเงินค่าหุ้น 464.88 ล้านบาท และปันผลอีก 154.96 ล้านบาท เป็นเงินทั้งสิ้น  620 ล้านบาท มุ่งธุรกิจหลักที่มีโอกาสเติบโตมั่นคง ยัน OTO เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหม่  ไม่กระทบต่อการดำเนินงาน  และการให้บริการลูกค้า