JUTHA แปลงหนี้เป็นทุนออกหุ้น PP ให้ “ชเนศร์ เพ็ญชาติ”-จัดสรร 27.9% ขาย Austin

HoonSmart.com>> “จุฑานาวี” เพิ่มทุน PP จำนวน 177.77 ล้านหุ้น ขายราคา 0.45 บาท นำเงินชำระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ออกหุ้นให้ ชเนศร์ เพ็ญชาติ” กรรมการผู้จัดการในฐานะเจ้าหนี้บริษัท จำนวน 38.641% และขาย Austin สัดส่วน 27.9% ชงผู้ถือหุ้นผ่อนผันทำเทนเดอร์ พร้อมเพิ่มทุนขายผู้ถือหุ้นเดิม 106 ล้านหุ้น สัดส่วน 3 ต่อ 1 ราคา 0.30 บาท