KBSPIF พร้อมเทรด 24 ส.ค.ชูโครงสร้างรายได้ขายไฟให้รัฐยาว 20 ปี

HoonSmart.com>> กองทุนโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี พร้อมเทรด 24 ส.ค.นี้ ชูจุดเด่นลงทุนในสิทธิประโยชน์จากการประกอบกิจการจากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ “ผลิตไฟฟ้าครบุรี” รับรู้รายได้จากส่วนแบ่งรายได้ 62% ของรายได้ตามสัญญาขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. และ “น้ำตาลครบุรี” รวม 25.5 เมกะวัตต์ ตลอดอายุสัญญาประมาณ 20 ปี พร้อมชูประมาณการจ่ายเงินปันส่วนแบ่งผู้ถือหน่วยลงทุนปีแรก 8.95% อัตราผลตอบแทนภายในประมาณ 7.00%