ชุมนุมเสี่ยใหญ่ถือหุ้น ETC “เสี่ยยักษ์-โกมล-หมอวิน”

เปิดชื่อผู้ถือหุ้น ETC 10 อันดับแรก แหล่งรวมเสี่ยใหญ่ถือหุ้น “เสี่ยโกมล-เสี่ยยักษ์ -หมอวิน”