THAI ไต่สวนนัดสอง 20 ส.ค. นัดแรก 7 เจ้าหนี้รายย่อยค้าน

HoonSmart.com>>การบินไทยไต่สวนนัดแรก “ชาญศิลป” เผยไม่หนักใจ เจ้าหนี้รายใหญ่-คลังร่วม 50% หนุนฟื้นฟูกิจการ หากศาลสั่งให้เดินหน้า ตั้งคณะผู้ทำแแผน บริษัทพร้อมเชิญเจ้าหนี้ มารับฟังการจัดทำร่างแผนฟื้นฟูกิจการ ได้ภาย 1-2 เดือน