SHREIT ฟลอร์ ผู้ถือหน่วยไม่อนุมัติขายหุ้น SHH-SHH2 โหวตหนุน 72.84% ต่ำกว่าเกณฑ์

HoonSmart.com>> ผู้ถือหน่วยลงทุน SHREIT โหวต 72.84% หนุนขายหุ้น SHH – SHH2 เจ้าของโรงแรม 3 แห่งในต่างประเทศ ชี้เสียงไม่ถึง 2 ใน 3 ตามเกณฑ์ให้กองทรัสต์ขายสินทรัพย์ ด้านโรงแรมทั้ง 3 แห่งเปิดบริการตามปกติ ภายใต้มาตรการคุม COVID-19