บอร์ด SFLEX อนุมัติงบลงทุน 191 ลบ. ลุยสร้างรง.ใหม่

HoonSmart.com>> บอร์ดสตาร์เฟล็กซ์ อนุมัติงบลงทุน 191 ล้านบาท สร้างโรงงานใหม่ ซื้อเครื่องจักร เดินหน้าติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา