โลกหลังวิกฤติ Covid-19 (ตอนที่ 2) : กูรูในวิชาชีพต่างๆ มองโลกการเปลี่ยนแปลง

โดย…ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงาน … อ่านเพิ่มเติม โลกหลังวิกฤติ Covid-19 (ตอนที่ 2) : กูรูในวิชาชีพต่างๆ มองโลกการเปลี่ยนแปลง