POLAR แจงกรณีศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง-ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิมาตรา 100

HoonSmart.com>> “โพลาริส แคปปิตัล” แจงตลาดหลักทรัพย์กรณีศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง พร้อมทั้งประเด็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิมาตรา 100