ธนชาตเปิดตัวกองทุน T-ES-EQDSSFX เน้นหุ้นไทยมั่นคง-เติบโตได้พร้อมสิทธิภาษี

HoonSmart.com>> บลจ.ธนชาต เปิดขายกองทุน T-ES-EQDSSFX ลดหย่อนภาษีหากลงทุนตามเงื่อนไข ชูกลุยุทธ์บริหารกองทุนผสมผสานหุ้นที่มีกระแสเงินสดที่ดีกับหุ้นที่มีความสามารถในการเติบโตในแต่ละช่วงเวลา ชี้จังหวะลงทุนหุ้นไทย ราคาร่วงช่วงวิกฤตไวรัส COVID-19 เปิดขายครั้งแรก 1-8 เม.ย. นี้