บลจ.ยูโอบีเปิดตัว UOBEQ-MSSF ชี้จังหวะลงทุนรับตลาดฟื้นตัว-พร้อมสิทธิภาษี

HoonSmart.com>> บลจ.ยูโอบี เปิดตัวกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ทางเลือกใหม่ของการออมเงินระยะยาวและรับสิทธิลดหย่อนภาษี ภายใต้เงื่อนไขถือครองไม่ต่ำกว่า 10 ปี ชู ‘กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม (UOBEQ-MSSF)’ เปิดขายหน่วยครั้งแรก ตั้งแต่ 1 – 8 เม.ย.63 แนะเป็นจังหวะดีในการลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนช่วงตลาดฟื้นตัวในระยะยาว พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี