บลจ.ทิสโก้ คลอด SSF ลงทุนเชิงรุกหุ้นพื้นฐานดี แนวโน้มเติบโตเด่น

HoonSmart.com>> บลจ.ทิสโก้เอาใจสายออม เปิดกองทุน SSF “ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม” กองทุนเชิงรุก เน้นลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี มีแนวโน้มเติบโตทางธุรกิจ เปิด IPO ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เม.ย. 63 พร้อมเพิ่มชนิดเพื่อการออมพิเศษ ลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63