บลจ.ไทยพาณิชย์เสิร์ฟ 3 กองทุน SSF พิเศษ ชี้หุ้นปรับฐานน่าสนใจ

HoonSmart.com>> บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดขาย 3 กองทุน Super Savings Fund พิเศษ 3 นโยบายลงทุน เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม มองหุ้นน่าสนใจลงทุนในช่วงปรับฐาน ทุกกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล