บลจ.ทหารไทยยื้อไม่ไหวปิด 2 กองบอนด์ NAV วูบ “ทีเอ็มบี” ปล่อยกู้ผู้ถือหน่วย

HoonSmart.com>> “TMBAM Eastspring” แจงปิดกองทุน “ทหารไทยธนเพิ่มพูน-ทหารไทยธนไพบูลย์” เหตุ COVID-19 กระทบตลาดทุน ตราสารหนี้ทั่วโลกรุนแรง นักลงทุนแพนิคขาย กระทบพอร์ตลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ กด NAV วูบ 50-79% มูลค่าสินทรัพย์ลดลงกว่า 7 หมื่นล้านบาท ในช่วง 16-25 มี.ค. ยันลงทุนสินทรัพย์คุณภาพดี เตรียมทยอยขายสินทรัพย์คืนเงินผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมยืนยันไม่กระทบกองทุนอื่นๆ กรณีผู้ลงทุนจำเป็นต้องใช้เงิน TMB เปิดให้นำหน่วยลงทุนเป็นหลักประกันกู้ยืมได้