นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนยันปิด 2 กองทุน ไม่กระทบอุตฯ อย่างมีนัยสำคัญ

HoonSmart.com>> สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ชี้ความผันผวน “ตลาดทุน-ตลาดตราสารหนี้” ทั่วโลก กระทบ NAV ทำนักลงทุนตื่นตระหนกไถ่ถอนหน่วยลงทุน 20 มี.ค. ยันไม่ได้เกิดในวงกว้าง เฉพาะ 2 กองทุนตราสารหนี้บลจ.ที่ปิดโครงการ ไม่ส่งผลกระทบอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ