ก.ล.ต.เชื่อมั่นมาตรการธปท.-ก.ล.ต.ช่วยเสริมสภาพคล่องกองทุนตราสารหนี้

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เชื่อมั่นมาตรการ ธปท.และก.ล.ต. ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนรวมตราสารหนี้ เผยยังไม่มีกองทุนตราสารหนี้กู้ยืมเกิน 10% ของ NAV