กขค. ออกโรงเตือน BDMS ก่อนกินรวบ BH หวั่นผูกขาดการรักษา

คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เตือน BDMS ต้องได้รับอนุญาตก่อนควบรวม BH ห่วงผูกขาด ชี้ความผิดพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า โทษสูงสุด ไม่เกิน 0.5 % ของมูลค่าธุรกรรม